top of page

NUTTIGE INFO OVER UW MAZOUTTANK

Tanken Conform maken

Moet uw tank conform worden gemaakt volgens de geldende wetgeving ?
Is uw tank bijvoorbeeld niet uitgerust met een overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde) ?

Ook dan staat ACM Hanssens graag tot uw dienst.

Voor meer inlichtingen kan u ons steeds telefonisch of per mail contacteren.

Water in tank

Bij zware neerslag worden veel mensen nogal eens geconfronteerd met water in hun tank omdat
de visitekamer dan regelmatig volloopt met water.
De vulleiding is wel afgesloten met een (groene) dop maar het water kan wel via de verluchtingsleiding in de tank lopen.

Omdat water zwaarder is dan mazout zakt het water naar de bodem van de tank, waar de aanzuigleiding zit die de mazout uit de tank zuigt.
Gevolg: er wordt geen stookolie maar water in de verwarmingsketel gezogen.

Wij bieden u de beste oplossing:

  • het water wordt uit de tank gepompt,

  • het water wordt uit de mazoutleidingen+ filter verwijderd,

  • standaard opstart van de installatie


Tevens wordt nagegaan hoe waterinsijpeling in de toekomst het best kan worden voorkomen en wordt een oplossing uitgewerkt of voorgesteld.

Wetgeving

In België is het niet altijd even duidelijk welke wettelijke voorschriften of reglementering van toepassing zijn voor stookolietanken.

Dit is afhankelijk van de regio waar de mazouttank gelegen is, de capaciteit van de tank, of de tank bovengronds of ondergronds is, … .

Heeft u een mazouttank en wil u nagaan wat de regelgeving in uw regio hiervoor is, dan kan u terecht op de website www.informazout.be.
Daar vindt u per regio een mooi overzicht van de wettelijke voorschriften.

 

Wij staan natuurlijk ook altijd voor u klaar als u vragen heeft omtrent uw stookolie-installatie.

bottom of page