Familiebedrijf dat u de beste service & kwaliteit biedt!

Tanks reinigen

Tanks reinigen

In alle mazouttanken komt in de loop der jaren bezinksel op de bodem liggen.
Hierdoor kan het zijn dan uw stookolieketel regelmatig in panne valt.

Onze firma reinigt zowel bovengrondse als ondergrondse reservoirs:
- de tank wordt eerst open gemaakt,
- de goede mazout wordt afzonderlijk in een voorlopig vat gepompt,
- nadien wordt het bezinksel op de bodem van het reservoir verwijderd volgens de normen,
- tenslotte worden de tank + de mazoutleidingen grondig gereinigd,
- na het reinigen wordt de goede stookolie terug in de stookolietank overgepompt en wordt de verwarmingsketel opgestart.

ACM Hanssens zorgt voor alles ! Uw chauffagist dient niet meer ter plaatse te komen !

SEO by DeZignCrew | Sitemap | Advertising by Groenegids