Familiebedrijf dat u de beste service & kwaliteit biedt!

Tanks neutraliseren

Tanks neutraliseren

Hebt u een stookolietank die u niet meer gebruikt dan bent u verplicht om deze tank te verwijderen.
Soms is het echter technisch onmogelijk om een tank uit de grond te verwijderen: tank onder oprit, tank ligt onder de woning of te dicht bij de woning, ...

Dan volstaat het om het reservoir te neutraliseren:

  • de tank wordt eerst leeggemaakt en grondig gereinigd en ontgast,
  • daarna wordt de tank opgevuld met zand (= inert materiaal).

Na de werken ontvangt u de nodige attesten !

SEO by DeZignCrew | Sitemap | Advertising by Groenegids